Regulamin

1. Definicje

Organizator – Organizatorem Akademii Orchideli jest Enzo spółka z o.o., adres do korespondencji: ul. Onyksowa 3/52, 20-582 Lublin, NIP 712-27-86-850.

Kurs – kurs edukacyjny dostępny w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej akademia.orchideli.com.
Kurs składa się z lekcji.
Materiały – treści tekstowe, multimedialne i graficzne udostępniane w ramach Kursu.
Opis Kursu – opis Kursu znajdujący się na stronie internetowej akademia.orchideli.com na karcie danego kursu. Opis Kursu zawiera listę lekcji w ramach Kursu. Opis Kursu stanowi integralną część umowy zawieranej z Uczestnikiem.
Uczestnik – osoba, która dokonała zapisu na Kurs.

2. Warunki uczestnictwa w Kursie

W celu wzięcia udziału w Kursie należy zarejestrować się na stronie akademia.orchideli.com oraz zapisać się na wybrany Kurs. Skuteczne opłacenie Kursu potwierdzane jest wiadomością e-mail.

Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na te zasady. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie korzystaj z naszej Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tych zasadach zostanie uznane za Twoją akceptację tych zmian.

3. Korzystanie z Materiałów

Materiały udostępniane są zgodnie z Opisem Kursu i dostępne do korzystania przez Uczestników przez cały czas jego trwania.
Kursy, w tym Materiały, w całości, jak i poszczególne ich elementy: wideo, graficzne, tekstowe, objęte są ochroną przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich powielanie i korzystanie w sposób inny niż dozwolony prawem lub wskazany wprost na stronach internetowych, za których pośrednictwem dane elementy są dostępne, jest zabronione.
Uczestnik jest uprawniony do korzystania z Materiałów wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest udostępnianie Materiałów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.

4. Korekty materiałów

Materiały pojawiające się na stronie akademia.orchideli.com mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Organizator może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Organizator nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

5. Płatności

Płatność za Kurs może być dokonywana przez Uczestnika wyłącznie za pomocą systemu płatności online platformy Teachable.

Podane ceny zawierają podatek VAT.

6. Zwroty

Uczestnik, który wykupił udział w Kursie, może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty płatności. Reklamacje dotyczące Kursów można zgłaszać w formie- e-mailowej na adres: [email protected].

7. Modyfikacje Regulaminu

Organizator może zmienić niniejsze Warunki użytkowania na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków korzystania.