Polityka prywatności


Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

1. Administratorem danych osobowych jest Enzo spółka z o.o. (NIP 712-27-86-850), adres do korespondencji: ul. Onyksowa 3/52, 20-582 Lublin.

2. Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach Kursu są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)

3. Organizator może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe Uczestników Kursu w następujących celach:

Aby poprawić obsługę Uczestnika Kursu

Informacje, które podajesz, pozwalają nam skuteczniej reagować na zgłoszenia i potrzeby Uczestnika.

Aby spersonalizować doświadczenie użytkownika strony akademia.orchideli.com

Możemy wykorzystywać informacje w formie zbiorczej, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy jako grupa, korzystają z usług i zasobów, udostępnianych w naszej witrynie.

Aby wysłać okresowe wiadomości e-mail

Możemy użyć adresu e-mail, aby przesłać informacje o Uczestniku i aktualizacje dotyczące jego zamówienia. Może również służyć do odpowiadania na pytania i prośby.

4. Nie udostępniamy danych osobowych Uczestników osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku skorzystania z niektórych ze sposobów płatności, dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracujących przy realizacji umowy.

5. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z naszej pomocy.